BEZPŁATNA WEEKENDOWA REGENERACJA 9-11 LIPCA 2021R. SZCZEGÓŁY I ZAPISY TUTAJ ->

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Przetwarzanie danych osobowych

§1.

 1. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie www.szkolaspokoju.pl, jak również dane osobowe przekazywane przez użytkowników w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego www.szkolaspokoju.pl/sklep są przetwarzane przez Emilię Dąbrowską w ramach prowadzonej przez nią jednoosobowej działalności gospodarczej Emilia Dąbrowska ul. Długa 9b lok.1 Sochaczew 96-500 (zwana dalej „Administratorem“), która jest zarejestrowanym podatnikiem pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 837 169 18 18, są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
 2. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres: kontakt@szkolaspokoju.pl.
 3. Dane osobowe, które powierza Użytkownik przetwarzane są:
  1. w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera;
  2. w celu obsługi zapytań przesyłanych za pomocą formularzy elektronicznych;
  3. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub realizacji składanych przez użytkownika zamówień;
  4. w celu rozpatrywania złożonych przez użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;
  5. w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu przekazania takich informacji, tj. informacji o ofercie, promocjach;
 4. Dane osobowe podawane w formularzach na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych może uniemożliwić świadczenie na rzecz użytkownika usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w sklepie internetowym.
 6. Użytkownik, który powierzył Administratorowi swoje dane osobowe, zgodnie z rozporządzeniem RODO ma prawo między innymi do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@szkolaspokoju.pl.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. MailerLite, – UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera.

 

Pliki cookies

§2.

 1. W celu ułatwienia korzystania z serwisu mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies, tj. pliki, w szczególności tekstowe, zapisywane przez serwer Administratora na urządzeniu użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.).
 2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących użytkownika, tj. na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości.
 3. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 4. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Cookie trwałe są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu lub całkowitego uniemożliwienia korzystania z pewnych funkcji serwisu.

 

§3.

Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies

 1. Pliki niezbędne do działania serwisu, w tym sklepu internetowego – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu, logowanie do sklepu internetowego, nawigowanie po serwisie, dokonywanie zakupów;
 2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie serwisu;.
 3. Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z serwisu;
 4. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji użytkownika;
 5. Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy.
 6. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację z serwisami społecznościowymi (m. in. Facebook, Instagram) z których korzysta użytkownik, z serwisem.

.

§4.

 1. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.
 2. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu użytkownika albo na każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku na urządzeniu.
 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” danej przeglądarki internetowej.

 

Postanowienie końcowe

§5.

Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

ODKRYJ WIĘCEJ